Ostatné kontakty

Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK) pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

 

 • Nitriansky samosprávny kraj:
  ICPK: Ing. Peter Pénzeš
  E-mail: peter.penzes@unsk.sk
  Telefón: 037/ 6930 362
 • Trenčiansky samosprávny kraj:

  ICPK: Peter Biel

  E-mail: peter.biel@tsk.sk

  Telefón: 032/ 6555 428

 • Banskobystrický samosprávny kraj
  ICPK: Mgr. Jana Majeríková
  E-mail: jana.majerikova@vucbb.sk
  Telefón: 048/ 4325 150