Aktuality z NSRR 10 najčerstvejších aktualít z NSRR http://www.nsrr.sk Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0100 sk Copyright iMagic.cz 2 Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.13 http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1418 Nsrr.sk Wed, 10 Feb 2021 00:00:00 +0100 Usmernenia CKO k riadeniu prístupov do SFC2007 (aktualizácia č. 5) http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1417 Nsrr.sk Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 +0100 áverečná správa o vykonávaní OPBK 2007 – 2013 (verzia 5) http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1416 Nsrr.sk Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0100 XI. Monitorovací výbor pre Operačný program Zdravotníctvo (Rozhodovanie per rollam) http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1415 Nsrr.sk Wed, 09 Nov 2016 00:00:00 +0100 Politika súdržnosti v praxi: kľúčové prínosy investícií EÚ v rokoch 2007 – 2013 http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1414 Európska komisia uverejnila osobitne pre každý členský štát výsledky nezávislého hodnotenia investícií, ktoré EÚ realizovala v období rokov 2007 – 2013. Nsrr.sk Mon, 10 Oct 2016 00:00:00 +0100 Využitie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 vzrástlo na 97 % http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1413 Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. júnu 11,257 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Nsrr.sk Wed, 13 Jul 2016 00:00:00 +0100 Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.04.2016 http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1412 Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.04.2016 prostriedky vo výške 10 944,81 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 94,21%. K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči EK. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2007 - 2013 je potrebné na Ministerstvo financií SR predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 672,86 mil. EUR. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017 Nsrr.sk Thu, 26 May 2016 00:00:00 +0100 Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OPV http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1411 Nsrr.sk Thu, 10 Mar 2016 00:00:00 +0100 Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné ... http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1410 Nsrr.sk Fri, 19 Feb 2016 00:00:00 +0100 Aktualizácia webového sídla www.opzp.sk http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=1409 Nsrr.sk Tue, 09 Feb 2016 00:00:00 +0100