Základné dokumenty

Národný strategický referenčný rámec na PO 2007 - 2013: 

NSRR 2007 – 2013 Slovenská verzia

NSRR 2007 – 2013 Anglická verzia

"Upozornenie: Preklad nemožno považovať za oficiálny dokument. Jedinou oficiálnou verziou dokumentu je jeho verzia v slovenskom jazyku!"

 

Riadiaca a iná dokumentácia pre proces implementácie finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci NSRR 2007 -2013:

Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013
     verzia 4.12 z 10. 11. 2015

Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013
     verzia 6.1 z 06. 06. 2012

Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 2013 , verzia 7.0

Póly rastu pre NSRR na programové obdobie 2007 - 2013

Výročná správa NSRR za rok 2007

Výročná správa NSRR za rok 2008

Výročná správa NSRR za rok 2009

Výročná správa NSRR za rok 2010

Výročná správa NSRR za rok 2011

Výročná správa NSRR za rok 2012

Analýza administratívnych kapacít NSRR za rok 2008

Analýza administratívnych kapacít NSRR za rok 2009

Analýza administratívnych kapacít NSRR za rok 2010

Analýza administratívnych kapacít NSRR za rok 2012

Analýza administratívnych kapacít NSRR od 01.07.2012 do 30.06.2013

Analýza administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, certifikácie a vládneho auditu ŠF a KF na PO 2007 – 2013 za obdobie od 01. 07. 2013 do 30. 06. 2014.rar

Výročná správa NSRR za rok 2013.zip

 Analýza administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, certifikácie a vládneho auditu na PO 2007 – 2013 za obdobie od 01. 07. 2014 do 30. 06. 2015“

ANALYZA AK 01 07 2014 - 30 06 2015.pdf

Výročná správa NSRR za rok 2014

Výročná správa NSRR za rok 2014.zip

 

 VYSLEDKY_PRIESKUM_GfK.rar