Archív dokumentov

Archív riadiacej dokumentácie po platnosti:

MP  6. k implementácií časti OP iniciatívou Jeremie

MP č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania

 

MP č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania – aktualizácia č. 4.pdf

MP č. 3MP CKO 3 -akt_2 -akt_63.rar

 MP č. 11 MP_CKO_11_aktualizácia č. 5.pdf

MP č. 3 MP CKO 3 -akt_2 -akt_64.7z

MP č. 3  Číselník merateľných ukazovateľov v rámci MP CKO č.3 pre po 2007 – 2013

MP CKO 3 aktualizácia číselníka merateľných ukazovateľov pre PO 2007 – 2013 verzia 67.zip

MP CKO 3 ukazovatele_aktualizacia_2.zip

MP č. 3  MP CKO c. 3 - aktualizacia c. 69.zip

MP č. 3 MP CKO 3 -akt_2 -akt_70[1].zip

 

MP č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007 – 2013

MP č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy - aktualizácia č. 5