Konferencia „Programové obdobie 2007-2013 pre rozvoj regiónov“, Banská Bystrica 24.4.2008

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———

———