Regionálna konferencia "NSRR 2007 - 2013", Bratislava 8.1.2008

———

———

———

———

———

———

———

———

———