Základné dokumenty

Právne normy týkajúce sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovacom období 2004-2006

Výročné správy o implementácii CSF:

Zápisnice zo zasadnutí NMV pre CSF:

Zapisnica z II zasadnutia NMV pre CSF 20-01-2005.doc

zapisnica z IV NMV CSF 30-11-2005.doc

Zapisnica z V zasadnutia NMV CSF 22-5-2005.doc

zapisnica zo VI zasadnutia NMV pre CSF 6-14-2006.doc

zapisnica zo VII zasadnutia NMV pre CSF 22-06-2007.doc

Zapisnica z VIII zasadnutia NMV CSF 18-12-2007.pdf

zapisnica z IX zasadnutia NMV CSF 12-06-2008.pdf

 

Zhodnotenie zazmluvnenia a čerpania štrukturálnych fondov z regionálneho aspektu + mapova priloha

Prehľad projektov priamo a nepriamo podporujúcich rómske komunity v rámci programového obdobia 2004 – 2006

Príklady úspešne realizovaných projektov podporených z fondov EÚ v programovacom období 2004 – 2006