Mám pozemok v dedinke Bešeňová pri termálnom kúpalisku a neďaleko je lyžiarske stredisko. Chcel by som tam postaviť nejaké ubytovávacie zariadenie(penzión). Je možné získať dotáciu na tento účel?

Informácie o možnostiach spolufinancovania podnikateľského projektu v oblasti cestovného ruchu zo štrukturálnych fondov môžete nájsť na webovej stránke www.nsrr.sk alebo na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii Európska únia a jej fondy.

Každé poskytnutie nenávratného finančného príspevku je viazané na splnenie podmienok výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a na úspešnosť projektu vo výberovom procese.