Mám záujem o podporu rozvoja vidieka pod Tatrami, vybudovanie penziónu - infocentra o službách v Tatrách. Na koho sa mám obrátiť?

V nadväznosti na Vašu otázku Vám odporúčam obrátiť sa na Ministerstvo hospodárstva SR ako na riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého 3. os je zameraná na podporu cestovného ruchu.

Kontakty na MH SR ako aj zverejnené výzvy v rámci OP KaHR nájdete na informačnom portáli www.nsrr.sk.