Chcela by som sa informovať, aké sú podmienky a postup pri čerpaní finančných prostriedkov pre firmy na účely účasti na medzinárodných veľtrhoch?

Odporúčame Vám obrátiť sa na Ministerstvo hospodárstva SR ako na riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 - 2013. Kontakty na MH SR, ako aj zverejnené výzvy v rámci OP KaHR nájdete na informačnom portáli www.nsrr.sk.