"Potrebujeme modernizovať výrobu v našej firme www.solidstav.sk, ide o nové výrobné technológie na výrobu eurookien, dverí a o modernizáciu výrobných priestorov, napr.: vykurovanie. Je možné získať finančné prostriedky na túto činnosť?

V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je možné získať nenávratný finančný príspevok na uvedené aktivity.