Je možné z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast získať dotáciu na vytvorenie internetovej stránky, ktorá by vytvárala databázu všetkých firiem, kultúrnych pamiatok a vôbec všetkých zaujímavostí o určitom regióne?

Vami uvádzaná aktivita (samostatnné vytvorenie jednej webovej stránky) nie je podporovaná z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.