V ktorom operačnom programe je zahrnutá podpora na zníženie energetickej náročnosti na strane výroby prostredníctvom napríklad aj solárnych kolektorov?

Odporúčame Vám preštudovať si Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v ktorom je okrem iných zahrnutý aj tento druh podpory znižovania energetickej náročnosti výroby.