Slovník pojmov

Zúčtovací doklad

doklad dokazujúci uskutočnenie výdavku, t. j. doklad o uskutočnení plnenia dodávky prác, tovaru alebo služby a o jeho zaplatení zo strany príjemcu pomoci.