Slovník pojmov

Zelený park ("greenfield")

parky, ktoré sú vybudované na "zelenej lúke" - na pôde, ktoré je územným plánom mesta vyhradená na tieto účely