Slovník pojmov

Výstup

to čo bolo vytvorené priamo financovanými aktivitami projektu, teda čo prijímateľ dostane v priamej výmene za finančné prostriedky.