Slovník pojmov

Výsledok

okamžitý efekt výstupov, ktorý je k dispozícií pre končených užívateľov.