Slovník pojmov

Vybavenosť územia

kvalitatívna a kvantitívna charakteristika územia z hľadiska prvkov infraštruktúry ovplyvňujúcich obslužnosť územia vo vzťahu k zariadeniam občianskej infraštruktúry.