Slovník pojmov

Verejné obstarávanie

postupy definované v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.