Slovník pojmov

Vedúci partner (Lead Partner)

organizácia, vystupujúca v mene projektového partnerstva pri operačnom programe cieľa 3.