Slovník pojmov

Splnomocnenie o delegovaní právomocí riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

podrobná zmluva o delegovaných úlohách, právomociach a zodpovednostiach zmluvných strán.