Slovník pojmov

Splnomocnenie o delegovaní právomocí certifikačného orgánu na sprostredkovateľský orgán pod certifikačným orgánom

podrobná zmluva o delegovaných úlohách, právomociach a zodpovednostiach zmluvných strán.