Slovník pojmov

Regionálna infraštruktúra

špecifická priorita NSRR, pozostávajúca z občianskej infraštruktúry a prvkov vybavenosti územia.