Slovník pojmov

Európsky úrad pre boj proti podvodom (European Anti-Fraud Office, ďalej len „OLAF“)

inštitúcia Európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je ochrana finančných záujmov Európskej únie, boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nesprávnym aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci inštitúcií EÚ.