Slovník pojmov

Európska únia (EÚ)

od podpísania Maastrichtskej zmluvy 7. februára 1992, sú Európske spoločenstvá všeobecne známe ako Európska únia.