Slovník pojmov

Európska komisia (EK)

Inštitúcia Spoločenstva poverená zabezpečovaním správneho fungovania Spoločenstva, tiež známa ako "Európska komisia" alebo "Komisia"