Slovník pojmov

Efektívnosť (effectivness)

pomer medzi finančným vstupom a dosiahnutým výstupom, výsledkom, a/alebo dosahom.