Regionálna konferencia "NSRR 2007 - 2013", Trenčín 11.12.2007

———

———

———

———

———

———

———

———

———