Konferencia: Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ, Bratislava 24. 05. 2011