Národná konferencia „NSRR SR 2007 - 2013", Incheba Expo aréna 11.10.2007

———

———

———

———

———

———

———

———

———