1. Národný monitorovací výbor pre NSRR 2007 - 2013, Bratislava 20.5.2008

———

———

———

———

———

———

———

———

———