V budúcnosti uvažujem o rozbehnutí súkromného podnikania.Existuje nejaký "zasobník" podnikateľských aktivít/ oblasti podnikania, na ktoré by sa dali čerpat prostriedky z Európskych fondov?

Odporúčame Vám preštudovať si operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde nájdete oblasti podnikania, ktoré budú podporované v novom programovom období 2007 - 2013, prípadne sa obráťte priamo na riadiaci orgán pre tento operačný program - Ministerstvo hospodárstva SR.

Kontakty na MH SR, ako aj zverejnené výzvy v rámci OP KaHR nájdete na informačnom portáli www.nsrr.sk.