Aktuality

Filter aktualít
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>
23. 11. 2015

Študenti šokovali znalosťami o eurofondoch

Operačný program: Technická pomoc
16. 11. 2015

Roadshow 2015

Operačný program: Technická pomoc
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán v snahe pozitívneho ovplyvnenia stavu a vývoja implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku realizuje, organizuje a podporuje rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku Európskej únie na Slovensku. Medzi tieto aktivity patrí aj aktivita Roadshow 2015.
13. 11. 2015
13. 11. 2015

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3

Operačný program: Životné prostredie
4. 11. 2015
<< < 2 3 4 5 6 7 > >>