Aktuality

Filter aktualít
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Usmernenie poskytovateľa č. 16/2015

Operačný program: Životné prostredie
10. 12. 2015

Výročná správa OP KaHR za rok 2014

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
4. 12. 2015
2. 12. 2015

Anketa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Operačný program: Technická pomoc
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať aj o Vašu účasť a zodpovedanie dvoch otázok:
27. 11. 2015

Konferencia Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozýva na konferenciu pod názvom "Záverečná konferencia Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia", ktorá sa uskutoční v pondelok 30. novembra v hoteli Sorea Regia, Kráľovské údolie 6 v Bratislave.
26. 11. 2015

Nový portál kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk je na svete!

Operačný program: Informatizácia spoločnosti
26. 11. 2015
26. 11. 2015
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>