Využitie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 vzrástlo na 97 %

  • Dátum: 13. 7. 2016

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. júnu 11,257 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.


SITA - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 30. júnu tohto roka 11,257 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 96,89 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu mája využitie eurofondov vzrástlo o 153,84 mil. eur a miera o 1,32 percentuálneho bodu. V porovnaní so záverom minulého roka je čerpanie prostriedkov EÚ vyššie o 862 mil. eur a podiel o 7,42 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.

Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v tomto roku pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie uplynulého programového obdobia je potrebné na ministerstvo financií predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 362,25 mil. eur. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017.

Jedenásť operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu júna 11,132 mld. eur, čiže 96,95 % zo záväzku 11,483 mld. eur. Oproti máju sa čerpanie európskych peňazí zvýšilo o 153,83 mil. eur, resp. o 1,34 percentuálneho bodu.

Operačný program Doprava ku koncu júna vyčerpal z rozpočtu EÚ 100 % z 3,160 mld. eur, Výskum a vývoj 99,85 % z 1,209 mld. eur, Bratislavský kraj 99,29 % z 95,21 mil. eur, Interact II 98,05 % z 29,31 mil. eur, Technická pomoc 97,69 % z 97,6 mil. eur, Zamestnanosť a sociálna inklúzia 97,40 % z 941,3 mil. eur.

Program Informatizácia spoločnosti využil z peňazí EÚ 95,76 % z 843,6 mil. eur), Životné prostredie 95,58 % z 1,820 mld. eur, Regionálny operačný program 95,43 % z 1,555 mld. eur, Vzdelávanie 92,61 % z 542,73 mil. eur, Cezhraničná spolupráca SR - ČR 92,06 % z 92,74 mil. eur, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 92,87 % z 968,25 mil. eur, Zdravotníctvo 89,97 % z 250 mil. eur a Rybné hospodárstvo 83,12 % z 12,87 mil. eur.

Nevyčerpané zostali prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo za 254,51 tis. eur (2012 - 2014).