Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.04.2016

  • Dátum: 26. 5. 2016

Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci všetkých 14 operačných programov programového obdobia 2007 - 2013 Slovenská republika vyčerpala k 30.04.2016 prostriedky vo výške 10 944,81 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 94,21%. K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči EK. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie programového obdobia 2007 - 2013 je potrebné na Ministerstvo financií SR predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 672,86 mil. EUR. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017

Viac info v priloženom súbore

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.04.2016.pdf

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=946