Aktuality

10. 10. 2016

Politika súdržnosti v praxi: kľúčové prínosy investícií EÚ v rokoch 2007 – 2013

Európska komisia uverejnila osobitne pre každý členský štát výsledky nezávislého hodnotenia investícií, ktoré EÚ realizovala v období rokov 2007 – 2013.
13. 7. 2016

Využitie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 vzrástlo na 97 %

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 30. júnu 11,257 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Aktuálne výzvy